Ervaringen

PRAKTIJKERVARING van de 26-jarige Tony Schakenbos, Lisse:

In mei 2012 raakte ik betrokken bij een verkeersongeval met mijn motor en liep hierbij zeer ernstig letsel aan een van mijn benen op. Meerdere ingrijpende en zware operaties volgden en voor de rest van mijn leven ben ik gehouden aan revalidatie. De basisrevalidatie nam een periode van een kleine drie jaar in beslag. Menigmaal bezocht ik in die tijd het ziekenhuis. Ten gevolge van het lopen met krukken ontstonden bovendien lastige rugpijnen, openbaarden zich stressklachten en sliep ik erg slecht. Zelfs mijn doorzettingsvermogen had een flinke deuk opgelopen. De wil was er wel degelijk, tot en met het proberen toe, maar de kracht en energie ontbraken om de actieve handeling uit te voeren. Een blokkade in mijn ‘hersenpan’ belemmerde het doorpakken van mijn plannen. 


Behandelingen van Fysio- , Manuele- en Shocktherapie door mijn vaste en vertrouwde fysiotherapeut Hans Boekestein waren ontoereikend om mij daadwerkelijk van mijn klachten te verlossen. Op advies van fysiotherapeut Boekestein maakte ik afgelopen april een afspraak bij het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk. Boekestein heeft goede ervaringen met specialist Van der Kuil en verwijst zijn patiënten naar hem door wanneer in zijn beleving mogelijk hersenproblemen de boosdoener van de aanhoudende klachten zijn.

Tijdens het intakeconsult hadden diverse functionele neurologische medische onderzoeken plaats met onder andere een saccadometer ter toetsing van mijn oogbewegingen en de CAPS, ter beoordeling van de juiste balans van mijn evenwichtsorgaan. Op basis van de testresultaten stelde specialist Van der Kuil de diagnose hersentrauma en kwam met de hoogstwaarschijnlijke zekerheid tot de slotsom dat het motorongeluk de oorzaak van het trauma was. Daarbij was mijn evenwichtsorgaan in disbalans, had de ene hersenhelft meer sterkte dan de andere hersenhelft en was ook mijn ene been korter dan het andere. Ogenblikkelijk vielen bij mij alle puzzelstukjes in elkaar. Al mijn losstaande klachten vormden heus een samenhangend complex met als kernoorzaak het opgelopen hersentrauma waarbij hersencellen en wellicht zenuwbanen waren beschadigd en niet goed meer werkten. 

De ‘Van der Kuiltherapie’ omvatte oogspieroefeningen voor het herwinnen van de balans van het evenwichtsorgaan en veel looptraining. Speciaal ontwikkelde Van der Kuil een plaatje voor de schoen van mijn ‘kortere’ been. Ook onderging ik de eerste vijf weken wekelijks een behandeling met de GyroStim, een unieke computergestuurde stoel die roterende bewegingen maakt. Elke keer weer als ik uit de bijzondere stoel stapte voelde ik mij echt TOP! Door de draaiende bewegingen geraakten mijn hersencellen geprikkeld en kwamen stilaan het evenwichtsorgaan en ook de beide hersenhelften in evenwicht. Naast therapie met de GyroStim verrichtte Van der Kuil palpatiebehandelingen van mijn nek en rug om de zenuwbanen in de wervelkolom los en soepel te krijgen. Vervolgens onderging ik na een tussenpoos van twee weken nog een behandelsessie en tot slot had de laatste sessie na een maand plaats. Ik ben op goede voet ‘ontslagen’ met een vrijblijvende terugkeeroptie indien klachten opspelen.

Fantastisch wat de heer Van der Kuil met zijn therapie bij mij heeft gedaan. Ik slaap goed, mijn rugklachten zijn verleden tijd en mijn doorzettingsvermogen is als vanouds. Wat ik wil lukt mij weer. Mijn brein en zenuwbanen ondervonden als het ware een refresh. Ik ben een uitermate tevreden en een zeer blije ‘oud-patiënt’. De therapie is weliswaar kostbaar maar mij beslist alles waard. Vooral die momenten, meteen na het uitstappen uit de GyroStim, raakten in mij een snaar. Elke keer weer voelde ik mij dan grandioos. Die ogenblikken gaven mij een onbetaalbare gemoedsfeeling. Om slechts dat gevoel nog eens te ervaren wil ik al zo’n kostbare behandeling ondergaan. Het apparaat de GyroStim is daadwerkelijk helemaal TOP en daarbij is specialist Van der Kuil een eerlijk en reëel man. Alle lof voor de Noordwijkse praktijk!      


September 2015.

 

PRAKTIJKERVARING van de 28-jarige D. Peschier:

Als gevolg van een auto-ongeval, dat plaatshad op 8 oktober 2014 en waarbij ik zelf de bestuurder van de auto was, liep ik licht letsel op en had wat last van mijn nek. Ook kampte ik daags na het ongeval met vervelende hoofdpijnen, heftige duizelingen en draaiingen in mijn hoofd en was ik het merendeel van de dagen die volgden flink misselijk. Twee maal toe een huisartsconsult gaf geen verheldering. Mijn huisarts kon niets vinden. Daarnaast lukte het mij niet mijn dagelijkse werkzaamheden (scheepsbouw) te verrichten.

Vervolgens besloot ik tot het maken van een afspraak bij een chiropractor, die een behandelprocedé opstartte dat bestond uit één behandeling per twee weken. Echter na twee maanden waren mijn duizelingen en hoofdklachten nauwelijks iets afgenomen. Wel waren mijn nekklachten verdwenen. Mijn chiropractor adviseerde mij ten langen leste de therapie Functionele Neurologie en verwees mij, op basis van zijn goede ervaringen, door naar het plaatselijke Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil.

Halverwege januari 2015 maakte ik mijn eerste afspraak. Tijdens de intake hadden diverse functionele neurologische medische onderzoeken plaats met onder meer de saccadometer ter toetsing van mijn oogbewegingen en de CAPS ter beoordeling van de juiste balans van mijn evenwichtsorgaan. Aan de hand van de analyses stelde de heer R.A. van der Kuil dat de balans van mijn evenwichtsorgaan was verstoord en mijn linker- en rechterhersenhelft ongelijkwaardig functioneerden.    

De therapie van Van der Kuil omvatte ‘simpel ogende’ oogspieroefeningen in combinatie met loop- en duimbeweging. Ook onderging ik behandelingen met de GyroStim, een unieke computergestuurde stoel die roterende bewegingen maakt. Vanaf 30 januari aanvankelijk twee maal per week en vervolgens met tussenpozen van telkens een week, één behandeling per week, gevolgd door een behandeling eenmaal per maand. Na iedere behandeling raadde specialist Van der Kuil mij aan een uur plat op bed te rusten. Dat deed ik ook, op advies van Van der Kuil, direct bij thuiskomst vanaf mijn werk. Daarnaast voerde ik dagelijks enkele oogspieroefeningen uit die slechts twee minuten van mijn tijd opslokte. Al na vier behandelingen met de GyroStim waren mijn hoofdklachten sterk verminderd en zelfs na zeven behandelingen bleven alle pijn, duizelingen en draaiingen in mijn hoofd weg. Misselijk was ik ook niet meer en hervatte stilaan mijn werkzaamheden. Wel waarschuwde de heer Van der Kuil mij voor een eventuele lichte terugval, die daadwerkelijk in juni optrad. Lichte hoofdklachten noopte mij tot nog twee behandelingen met de GyroStim en sinds juli ben ik geheel klacht- en pijnvrij!

Al met al is mijn revalidatie best snel gegaan en ben ik zeer te spreken over de behandeltherapie met de GyroStim maar bovenal over de bewonderenswaardige aanpak van de heer R.A. van der Kuil. Kortom ik ben een zeer tevreden patiënt en kan eenieder deze praktijk in Noordwijk aanbevelen.    
September 2015.

Ervaring van Ada, moeder van dochtertje Sophia: 

In augustus 2013 werden mijn man en ik verblijd met de geboorte van ons eerste kindje, dochter Sophia. Hoewel de thuisbevalling normaal verliep, traden er aldra complicaties op en vertoonde Sophia een afwijkende gelaatsexpressie. De verloskundige stelde ons ‘gerust’ en gaf aan dat Sophia wellicht misselijk was, mogelijkerwijs als gevolg van een slokje vruchtwater dat zij tijdens de bevalling had binnengekregen. Borstvoeding lukte niet en vervolgens resulteerde flesvoeding in spugen. Na enkele uren kwam de verloskundige terug en gaf Sophia vitamine K. Ook was dit moment voor de verloskundige zelf een extra controle om de situatie van Sophia, die rustig in haar wiegje lag en een mooie roze huidskleur uitstraalde, te beoordelen. Gerustgesteld verliet de verloskundige ons huis. Zeven uren na de bevalling alarmeerden wij, vanwege de rare bewegingen die Sophia na haar flesvoeding maakte en de grote onzekerheid die wij hadden, wederom de verloskundige. Van de ‘duikreflex’ houding waarin Sophia lag schrokken wij enorm. Haar armpjes met handjes naar beneden gericht en haar beentjes met voetjes opgetrokken. De ingeschakelde ambulance bracht Sophia naar het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp. De situatie was dermate kritiek, dat artsen direct van Sophia een ‘filmpje’ maakten. Vanwege de onbekendheid van de situatie stuurden de artsen van het Rijnland Ziekenhuis het ‘filmpje’ voor overleg door naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Na het zien en de beoordeling van de uitslag van het ‘filmpje’ kwam vanuit het LUMC op specifiek transport een kinderarts, die met spoed Sophia overbracht naar het LUMC. Artsen tastten volledig in het duister over de kwaal en de oorzaak, maar vermoedden aanvallen van epilepsie. Sophia kreeg diverse soorten medicijnen, waaronder een startdosis van het medicijn anti-epileptica, en antibiotica voorgeschreven. Anti-epileptica onderdrukt epilepsieaanvallen, die worden veroorzaakt door een overmatige ontlading van zenuwcellen (neuronen) in de hersenschors van het brein. Gedurende vier weken verbleef ons dochtertje in het LUMC, waarvan drie weken op de Intensive Care en één week op de High Care. Na thuiskomst verbeterde de toestand zich geenszins. Geregeld hadden aanvallen plaats en bleven perioden van weinig slapen en continue spugen zich voordoen.

Opnieuw volgde een ziekenhuisopname in het LUMC. Sophia onderging vele onderzoeken en kreeg extra vitamine B6 toegediend. Daarbij schreven artsen een extra medicijn voor ter onderdrukking van de epilepsieaanvallen. Slechts alleen de anti-epileptica bleek onvoldoende. Het laatste kwartaal van 2013 sliep Sophia ontzettend veel, werd de dosering van anti-epileptica stilaan verminderd en hadden toch regulier ziekenhuisopnames plaats. Een definitieve diagnose en een oorzaak was immer onduidelijk. 

Tijdens de Kerstdagen constateerden wij bijzonder vreemde oogbewegingen bij Sophia. Haar oogpupillen draaiden op rare wijze rondtollend weg en bleven soms ook in een afwijkende stand staan. Contact maken met ons dochtertje  lukte niet echt en Sophia reageerde nauwelijks op prikkels. Andermaal werd Sophia naar het ziekenhuis gebracht en direct maakten artsen nogmaals een EEG van het hoofdje ter onze geruststelling. Uit de analyse bleek, dat er geen sprake was epilepsieactiviteit, maar slechts van afwijkende oogbewegingen.  Wij waren ten einde raad en artsen wisten ons geen helderheid te verstrekken. Langzaamaan ontstond vanuit ons een wantrouwend gevoel naar artsen in het ziekenhuis, die toch de epilepsieaanvallen als hoofdoorzaak beschouwden. Ook diverse onderzoeken bij en behandelingen door een oogarts en een darm- en leverarts brachten geen verhelderde opvatting op het ziektebeeld van Sophia. Evenmin een door een diëtist samengesteld voedingspatroon bracht uitkomst. Na zo’n vijf tot zes maanden kreeg Sophia zelfs een klysma vanwege niet zelf kunnen poepen en speciale voeding. 

In januari 2014 raadde een zakelijke relatie van mijn werkgever ons een bezoek aan bij het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk. De heer R.A. van der Kuil nam begripvol en met persoonlijke aandacht en toewijding op uitgebreide schaal notie van ons relaas. Tijdens het  intakegesprek hadden direct enige onderzoeken plaats met betrekking tot de activiteit van Sophia’s hersenen en haar oogjes. De heer R.A. van der Kuil gaf op heldere wijze uitleg van het cruciale belang van de hersenen in relatie tot het functioneren van het menselijke lichaam en de voeding. De testuitslagen toonden een disbalans en sterk verminderde functie van het evenwichtsorgaan aan. Ook analyseerde de heer R.A. van der Kuil een minder ontwikkelde rechter hersenhelft en trok een conclusie. Een beknelling van de hersenstam tijdens de bevalling is hoogstwaarschijnlijk de bron. Als gevolg hiervan kunnen prikkels en informatie de hersenen niet goed bereiken en kan het brein die signalen niet of niet volledig verwerken. Hierdoor ontstaan pseudoaanvallen, die in feite slechts door de anti-epileptica worden ‘verdoofd’, terwijl het medicijn niet de oorzaak wegneemt.

Het behandeltraject voor Sophia behelst therapie met de GyroStim met als doel de activiteit van het evenwichtsorgaan te herstellen en de neuronen in de rechterhersenhelft aan te zetten tot activiteit. Aanvankelijk trad heel geleidelijk aan, vanaf augustus 2014 na behandelingen met de GyroStim, lichte verbetering op. De GyroStim- therapie startte met een wekelijkse behandeling gedurende drie tot vier weken, vervolgens eens per twee weken, maandelijks, om de maand, twee keer eenmaal per drie maanden en nu over een half jaar. Het aantal aanvallen reduceerde sterk en Sophia is sindsdien geheel vrij van het epilepsiemedicijn, die daarenboven een hoge spierspanning creëerde, terwijl die spierspanning thans slap is. 

Het herstel bleef zich aldoor zeer gestaag voortzetten met tussendoor wel eens een lichte aanval, dat wij à la minuut signaleerden. Door een tekort aan zuurstof in de hersenen zag Sophia dan plots heel bleek en kleurde het rondom haar neus en lippen koud blauw. Op zulke momenten schakelden wij direct de ambulance in en werden via een infuus medicijnen toegediend, waarna vrij spoedig verbetering optrad. 

Nu anno mei 2015 concluderen wij dat het best heel goed gaat met Sophia. Spugen en klysma’s behoren tot het verleden en ook is onze dochter niet meer zo angstig en heel onrustig. Sophia kan nu goed doorslapen en wordt ook niet meer huilend wakker, terwijl zij maanden bij en tussen ons in, in bed lag.

Ook opa en oma zien een heel ander kleinkind en bemerken stapje voor stapje vooruitgang. De GyroStim verricht echt wonderen. Van elke GyroStim- behandeling krijgt Sophia een soort van ‘boost’ en is een verbetering duidelijk merkbaar. Daarbij heeft Sophia eens per twee weken fysiotherapie en ook daar constateert de fysiotherapeut progressie.

De heer R.A. van der Kuil is oprecht tevreden met het tot nu behaalde resultaat en gelast een ‘rustpauze’ in voor de hersenen van een half jaar, zodat Sophia zichzelf kan ontwikkelen. Van revalideren in een revalidatiecentrum, zoals andere artsen voorstellen, zijn wij geen voorstander en hebben besloten van die therapie af te zien.           

Wij zijn geweldig blij deze stap te hebben genomen en zijn enorm tevreden. De therapie met GyroStim, die de heer R.A. van der Kuil met zijn team toepast, is voor ons bewonderenswaardig en voelt als ‘betoverend’. Wij zijn het team van de praktijk van Van der Kuil ontzettend dankbaar en hebben er het volste enthousiaste vertrouwen in dat  Sophia nog meerdere vorderingen kan maken. 

Ada, moeder van Sophia, 
Ter Aar, mei 2015.

 

PRAKTIJKERVARING van GIJS B, 71 jaar: 

Van de een op de andere dag  kreeg ik in december 2014 heftige last van rare irritante geluiden in mijn hoofd. In mijn ene oor hoorde ik constant het geronk en gebrom van een draaiende motor, terwijl mijn andere oor werd geteisterd door sis -, fluit -, gil – en pieptonen. In een paar dagen tijd verergerden mijn klachten zienderogen en besloot ik tot maken van consultafspraak bij mijn huisarts, die mijn kwaal in verband bracht met een middenoorontsteking. De klachten hielden aldoor aan en op mijn aandringen verwees mijn huisarts mij uiteindelijk door naar een KNO-arts. Zowel een MRI scan, als een uitgebreide gehoor- en evenwichttest in het ziekenhuis gaven geen enkele verheldering. Middels een verwijzing van de KNO-arts, in combinatie met mijn huisarts, consulteerde ik een neuroloog, die ook niets voor mij kon betekenen. Inmiddels was ik, zonder enige verbetering, vijf maanden verder. Mijn gehoor vervormde zich helemaal en ik maakte mij enorm ongerust. Nooit eerder in mijn leven mankeerde ik immers wat. Op advies van mijn zuster, die een zeer goede ervaringen had met het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk, greep ik een laatste strohalm met beide handen beet. Het uitgebreide intakegesprek met en het diepgaand functioneel neurologisch onderzoek door de heer R.A. van der Kuil, die tinnitus (ook wel fantoomgeluid of oorsuizing genoemd) veronderstelde, loste gigantisch veel op. De oorzaak van mijn Tinnitus- klachten liggen in de hersenen, die in het gehoorgebied continue signalen afgeven, terwijl het geluid er niet meer is. Ook ontdekte de heer R.A. van der Kuil uit de resultaten van een specifieke bloedanalyse, dat het zuurstofgehalte in mijn bloed alarmerend laag was. Vrijwel direct onderging ik een drie kwartier durende heftige palpatiebehandeling, die drie dagen later in een lichtere sessie werd herhaald. Vervolgens werd de medische behandeling gedurende drie achtereenvolgende weken met een behandeling per week voortgezet met het instrument GyroStim in samengaan met palpatietherapie met als doel de verstoorde hersenfunctie in het gehoorgebied van de hersenen zo veel mogelijk te verbeteren en te herstellen. Daarbij deed ik, vier maal per dag kortdurend enkele eenvoudige oefeningen met mijn hoofd en ogen, die de heer R.A. van der Kuil als thuistraining aanraadde. Na vijf weken is het resultaat verbluffend. Mijn kwaal is nog niet geheel weg, maar is zeer sterk verholpen. Het ronkgeluid in mijn hoofd is praktisch verdwenen, maar daarentegen behoren de gillende geluiden in mijn hoofd compleet tot het verleden. Voor mij is deze behandeltherapie door de heer R.A. van der Kuil uiterst wonderbaarlijk, maar ik ben er zeer gelukkig mee. Ik kan eenieder deze patiëntvriendelijke en bovenal kundige  praktijk van harte aanbevelen. In een afbouwend traject zet ik de medische behandeling in overleg met de heer R.A. van der Kuil voort met als streven een volledig herstel, maar nu geniet ik al weer elke dag die het leven mij geeft!  
Gijs B, Wijk en Aalburg

 

Praktijkervaring van Yannick Struik uit Lisse (15 jaar):

Tot tweeënhalf-jarige leeftijd verliep het leven van onze zoon Yannick niet naar wens. Elke nacht was hij wakker, had slechte ontlasting, vertoonde gefrustreerd gedrag en kon slecht praten. Door een flinke kriebelhoest spuugde hij gedurende enkele weken alle pap en melk uit. Ik stopte met het geven van melkproducten en binnen een maand tijd knapte onze zoon enorm op. Zijn woordenschat groeide razendsnel en ook was hij totaal niet meer gefrustreerd. Echter de huisarts geloofde niet dat koemelk hiervan de oorzaak kon zijn.

Plotseling, totaal vanuit het niets, kreeg Yannick op 7-jarige leeftijd een heftige benauwdheid, dat een astma-aanval bleek te zijn. Via de eerste hulppost had ziekenhuisopname plaats. Een afgenomen bloedtest toonde geen afwijkende resultaten aan. ‘Waarschijnlijk was Yannick voor iets overgevoelig’, gaven artsen ons toen te kennen. Op 10-jarige leeftijd trad, ook geheel onverwachts, opnieuw een astma-aanval op en volgde wederom een ziekenhuisopname. Uitslag van een bloedanalyse bracht opnieuw geen verheldering over een mogelijke oorzaak. Sindsdien klaagde Yannick over benauwdheid, hoofdpijn en vermoeidheid. Daarbij bleef zijn groei in lengte achter, werd onze zoon in omvang dikker en werkte zijn darmstelsel nog steeds niet optimaal. Zijn lichaam werd onstabiel, met name zijn knieën en zijn rug. De huisarts, die wij met regelmaat bezochten, schreef het medicijn Ventolin en laxeermiddelen voor. Yannick zat letterlijk en figuurlijk niet lekker in zijn vel, raakte thuis uitermate snel gefrustreerd, kon zich op school slecht concentreren en werd hyperactief van de Ventolin. Op een gegeven moment werd Yannick op school gepest waardoor zijn zelfvertrouwen een forse deuk opliep.
Na een tip van onze buurvrouw besloten wij in oktober 2014 een afspraak te maken bij het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk. Het uitgebreide intakegesprek met de heer R.A. van der Kuil bracht verheldering en een gericht bloedonderzoek waarbij het bloed twee weken op kweek wordt gezet, bevestigde onze vermoedens. Uit de resultaten  kwam naar voren dat Yannick een voedselintolerantie heeft voor gluten. Tevens diagnosticeerde de heer R.A. van der Kuil, na een beoordeling van de versnelde oogbewegingen met de saccadometer, een disbalans tussen de linker en de rechter hersenhelft, dat ook een gevolg is van de voedselintolerantie. Een therapie van acht behandelingen met de GyroStim en een zorgvuldig, glutenvrij voedselpatroon brachten een kentering in het lijf van  Yannick teweeg. Wat wij voor onvoorstelbaar achten, werd bewaarheid. Alle pijnklachten zijn weg en het darmstelsel werkt weer zoals het behoort te werken. Yannick straalt dagelijks vrolijkheid en gezelligheid uit, kan zich nu goed concentreren en reageert op alle facetten van de samenleving en het leven even positief. In tegenstelling tot vorig jaar, zitten blijven was aan de orde, behaalt onze zoon op school nu fraaie resultaten en staan op zijn rapport zelfs mooie cijfers. 
Wij zijn geweldig blij en enorm tevreden. De therapie, die het team van het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk toepast, is voor ons een grandioos succes en dat mag de hele wereld weten. Bewonderenswaardig vinden wij met name, dat het team het gehele functioneren van het menselijk lijf, de samenhang tussen voedsel, spijsvertering, gedrag en hersenen, in ogenschouw neemt. De heer R.A. van der Kuil is voor ons onbetaalbaar. Onbeschrijflijk veel dank!!!
Tot slot wil ik lezers van mijn relaas iets meegeven: ‘in veel producten komen gluten voor, bijvoorbeeld in waterijsjes, vleeswaren, chips en snoep. Wees dus alert als je een glutenvrij dieet moet volgen.’    


Wendy Struik, moeder van Yannick

 

Ervaring met de GyroStim door Roy uit Oud-Zevenaar, 9 jaar (Dyslexie):

 

 

Onze zoon Roy, leerling van groep 6, had met name op school moeite met lezen en het spellen van woorden. Uit een dyslexietest met randvoorwaarden, die door de leerkracht van de school werd aangevraagd, kwam aan het licht dat de taalhandicap dyslexie de boosdoener van het leesprobleem en de matige woordspelling was. Daartegenover trad positief onder het voetlicht dat het medegeteste facet intelligentie werd beoordeeld met ‘boven gemiddeld’. 
Een collega in onze werkkringen tipte ons over het bestaan van het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk en raadde een consult aan vanwege hun uitermate positieve ervaring.
Het uitgebreide intakegesprek met de duidelijke uitleg van de heer R.A. van der Kuil bracht verheldering. Uit diverse kleine onderzoeken kwam naar voren, dat de linker hersenhelft, die verantwoordelijk is voor het lezen, bij Roy minder sterk was ontwikkeld. Vervolgens startten wij samen met de heer R.A. van der Kuil, die een verbetering zeker haalbaar achtte, een behandelplan op.
  
Het oefenprogramma omvatte gedurende vijf achtereenvolgende weken één behandeling per week met het medisch instrument de GyroStim in combinatie met dagelijkse leesoefeningen van tien minuten thuis. De oefentherapie thuis behelsde met name het lezen en het begrijpend lezen door na afloop van de gelezen bladzijde in vraag en antwoordformule de tekst samen te vatten. Al na vier behandelingen bemerkten wij profijt en constateerden dat Roy met lezen kleine vorderingen maakte. Aanvankelijk was de ‘GyroStim-therapie’ voor onze zoon heel zwaar maar hielp. Heel langzaamaan wierpen de behandelingen vruchten af, hoewel deze zeer veel concentratievermogen vergden en flink wat energie kostten. “Mijn hoofd is zo moe”, sprak Roy vaak tijdens de terugreis naar huis in de auto. Toch vond onze zoon het elke weer fijn om naar ‘meneertje draaistoel’ (zo noemde Roy de heer R.A. van der Kuil thuis) toe te gaan. Onze zoon ervoer baat bij de behandelingen, die hem een prettig gevoel gaven. Ook voelde Roy zich bij de heer R.A. van der Kuil op zijn gemak en wilde zelf graag met de therapie doorgaan. Bovendien deed de heer R.A. van der Kuil het zelfvertrouwen van onze zoon groeien. Ondanks soms zijn ‘strenge’ optreden, kan de heer R.A. van der Kuil op een sterke, fraaie en goede manier en met leuke woorden als ‘kanjer’, Roy enorm motiveren, hem een trots gevoel geven en hem doen opbloeien. Op advies van de heer R.A. van der Kuil continueerden wij de trainingssessies met de GyroStim in een afbouwend traject met rustpauzen van een, vervolgens twee en tot slot drie maanden. 
Nu, na acht behandelingen met de GyroStim is Roy een stuk vooruitgegaan en heeft zeker baat gehad bij deze therapie. Op school gaat lezen hem gemakkelijker af.  Het schoolrapport laat vooruitgang zien op het onderdeel begrijpend lezen met de beoordeling van matig tot voldoende naar ruim voldoende. De woordspelling en het maken van hele woorden blijft nog ietsje achter bij de norm voor zijn leeftijd maar vertoont duidelijk een stijgende lijn. Concluderend zeggen wij blij dat het goed gaat. Alleen al het feit dat Roy door deze behandeltherapie van het team zijn zelfvertrouwen heeft teruggewonnen, maken ons deze investering meer dan alles waard.  
Wij zijn super tevreden. Bovenal zijn wij zeer content met de handvatten die de heer R.A. van der Kuil ons aanreikte voor de leesoefeningen thuis. Dagelijks tien minuten intensief en goed, geeft een beter resultaat dan drie maal per week een half uur. Immers, het concentratievermogen verzwakt gedurende het verloop van de oefening met als gevolg dat het laatste kwartier de hersenen nauwelijks input opnemen. Recht tegenover elkaar zitten werkt veel beter voor een evenwichtige inspanning van beide hersenhelften dan naast elkaar zitten.  
Ontzettend veel dank voor het team van het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk, voor alles wat jullie voor Roy hebben betekend.  


Nicole en Edwin, ouders van Roy
Oud-Zevenaar provincie Gelderland. 

 

 

 

Praktijkervaring door de 41-jarige José uit Veen:

 

Zwaar oververmoeid en met ontzettende anale jeuk stapte ik in januari 2015 de praktijk van de heer R.A. van der Kuil te Noordwijk binnen. In januari 2000 had ik een miskraam. Hierbij verloor ik zeer veel bloed en was aanmerkelijk verzwakt. Toch raakte ik snel weer zwanger en in december van datzelfde jaar werd ons vierde kindje geboren. Gedurende de jaren nam, vanaf 2003-2004, de jeuk in gradatie van heftigheid toe en ook werkte van die tijd mijn schildklier, die hormonen aanmaakt, afwijkend. In 2004 werd er een eierstok weggehaald, wat ook voor de nodige hormonale veranderingen zorgde. Na velerlei consulten aan doktoren, specialisten, ziekenhuizen en klinieken bleef de jeuk onverminderd voortduren en verergerde zelfs. Niemand kon mij van die klacht afhelpen. Ook diverse bloedonderzoeken op eventuele allergieën waren negatief. 

Een dorpsgenoot tipte mij en raadde mij het Van der Kuil Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center te Noordwijk aan. Aanvankelijk was ik zeer sceptisch en reageerde kortaf: “’t helpt toch niet”. Maar Kerst 2014 bracht de ommekeer. Ik was exorbitant moe. Eenieder kon mij ‘opvegen’ en op eigen benen staan lukte nog maar net. Met goede hoop maakte ik toch een afspraak met de praktijk van Van der Kuil.   

Het eerste consult met intakegesprek en waarin enige onderzoeken gebeurden, gaf verheldering. De heer R.A. van der Kuil constateerde één grote warboel in mijn hoofd en velde na het aanhoren van mijn medisch verhaal een oordeel. Mijn lijf heeft na die miskraam indertijd, nooit daadwerkelijk de tijd gehad om optimaal te herstellen en goed op orde en tot rust te komen. De bloeding heeft mijn lichaam toen in feite volledig uitgemergeld. Verder kwam uit de analyse van een door Van der Kuil afgenomen bloedtest, een voedselintolerantie aan het licht. Mijn lichaam kampt met een allergie voor zuivelproducten, met name koemelk en eiwitten.

De resultaten die tot op heden zijn bereikt, maken mij en mijn gezin ontzettend en enorm dankbaar blij. Mijn kinderen roepen nu ‘mamma zingt en lacht weer’.
Bewonderenswaardig knap hoe zijn manier van aanpak en zijn therapieën, in relatief korte tijd, tot verbeteringen hebben geleid. De behandeltherapie die de heer R.A. van der Kuil toepast is deels door functioneel neurologische applicaties en deels therapeutisch met de GyroStim. Na vijf sessies met de GyroStim is er ruimte ontstaan in mijn hoofd en is mijn evenwichtsorgaan in mijn hoofd veel beter in balans. Daarnaast slaap ik ook de nachten weer goed door en ervaar in de ochtend een fijn en uitgerust gevoel. Mijn vermoeidheid overdag is nu al stukken minder en zelfs de anale jeuk, die feitelijk de gehele dag mijn gedachtegang beheerste, is voor meer dan de helft minder. Mijn huishouden en de zorg voor mijn gezin van acht kinderen en vijf oppaskinderen kan ik met gezonde energie aan. Mijn vertrouwen in de heer R.A. van der Kuil is fenomenaal. In alle eerlijkheid en oprechtheid worden tijdens de intake, voorafgaande aan het gehele behandeltraject, de kansen op een succesvolle verbetering duidelijk in ogenschouw genomen. In een afbouwende fase en met wederzijds respectvol overleg zet ik de behandelingen voort. Ik ervaar weer ‘leven’ in mijn leven, kan weer genieten en ga elke dag weer dankbaar op pad. Dit alles dankzij het team en de GyroStim van het Van der Kuil Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center te Noordwijk. 

 

 

Rugklachten, hevige moeheid en heftige hoofdpijnen.

Vanaf oktober 2013 teisterden vervelende pijnen en een onverklaarbaar vreemd gevoel mijn wervelkolom, ongeveer ter plekke waar de ondernek overgaat in de bovenrug. Zelf ervoer ik die plek als een soort van vastzittende knoop. Om de kwaal te verbeteren consulteerde ik een osteopaat. Helaas wierp zijn behandelmethodiek geen vrucht af. Voorts voelde ik mij lekker fit. Wel was ik aldoor zeer vermoeid en moest dikwijls, zelfs overdag, slaaprust nemen. Stilaan nam de pijn almaar toe en mede traden in drie vingers van mijn linkerhand tintelingen op. Artsen en specialisten die ik in maart 2014 bezocht, diagnosticeerden een nekhernia. Ter onderdrukking van die pijnen schreef de arts mij enkele maanden ‘rust’ voor, waarvan een maand het gebruik van de pijnstiller morfine.

Er trad geen verbetering op. De ‘knoop’ bleef aanwezig, mijn nekflexibiliteit verdween en elke beweging deed mij pijn. Vervolgens onderging ik vijftien behandelsessies manuele therapie, die geen effect hadden. Op een MRI scan, eindelijk eind april 2014 gemaakt, waren geen afwijkingen zichtbaar aan mijn wervelkolom. Twaalf sessies fysiotherapie op voorschrift van de orthopeed van het ziekenhuis, die de diagnose stelde dat mijn klachten spier gerelateerd waren, mocht niet baten. Wellicht was stress de gewichtige boosdoener van mijn klachten.


In januari 2015, nog steeds kampend met forse pijn maar vrij van tintelingen, nam ik de beslissing voor een hernieuwde start. Ik maakte een afspraak met het Van der Kuil Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center te Noordwijk. Ik kende de praktijk van specialist de heer R.A. van der Kuil vanuit een ‘pril’ verleden met een uitstekende goedgunstige ervaring. Toentertijd, in 2007, worstelde ik met zeer lastige en uiterst pijnlijke problemen in mijn onderrug, die zich openbaarden na de bevalling van mijn eerste kindje. De therapiesessie voor die rugklachten resulteerde in een opmerkelijk vlot herstel. Binnen zes behandelingen was ik van die pijn verlost. Mijn vertrouwen in specialist R.A. van der Kuil is groot en ook voor deze nekklacht vertrouwde ik op zijn fenomenale deskundigheid.   

Het eerste consult met intakegesprek en waarin enige onderzoeken gebeurden, gaf verheldering. De heer R.A. van der Kuil ontdekte niet slechts een ‘knoop’ in mijn wervelkolom op de plek overgang van ondernek in bovenrug. Nagenoeg mijn gehele bovenrug zat ‘muurvast’. Daarbij ontdekte de heer R.A. van der Kuil een zuurstoftekort in mijn hersenen, dat met een zeer grote mate van zekerheid hoogstwaarschijnlijk de bron was van mijn continue gevoel van hevige moeheid met heftige hoofdpijn en noodgedwongen veel slapen. De therapiebehandeling is deels manueel en deels therapeutisch met de GyroStim. Onlangs kwam mede aan het licht dat mijn ogen erg gevoelig zijn, soms zelfs pijnlijk, voor specifieke lichtinvallen. Dit symptoom, fotofobie geheten, treed als vervelend neveneffect op bij mijn hoofdpijnklachten. Nu, na zeven sessies behandelingen van een keer per week, is mijn hoofdpijn al veel minder en ben ik ook veel minder moe. Elke middag extra slaaprust is niet meer benodigd en de ‘knoop’ in mijn wervelkolom is er bijna uit. Tot slot bleek uit een afgenomen bloedtest dat mijn lijf een voedselintolerantie heeft. Enige voedingsstoffen zijn van invloed op het zuurstofgehalte in mijn hersenen en daardoor indirect medeveroorzaker van mijn hoofdpijnklachten. Het resultaat wat de heer R.A. van der Kuil tot op heden heeft bereikt, vind ik fantastisch, ondanks zijn eerste prognose van twee tot drie behandelsessies. Ik heb extreem veel vertrouwen in de heer R.A. van der Kuil en geloof al zijn woorden die door hem in duidelijke en begrijpelijke uitleg aan mij worden verteld. Ik ben vol van lof over zijn expertise en zijn manier van aanpak. De resultaten, die ik in zijn praktijk heb ervaren, zijn weergaloos.      

 
Stilaan blijf ik het behandeltraject in een afbouwende fase voortzetten. Ik ben zeer blij begin dit jaar de praktijk van Van der Kuil te hebben benaderd en kan eenieder deze patiëntvriendelijke, maar bovenal vakbekwame praktijk van harte aanbevelen. 

Mw. S.J. uit Hilversum

 


Nikita van der S. uit Hillegom, 10 jaar: o.a. concentratieproblemen en dyslexie.

Dochter Nikita had concentratieproblemen en was tijdens het spelen vaak met acht dingen tegelijk bezig. Haar concentratiemomenten, zowel op school als thuis, waren kort. Ook kampte zij, mijn inziens, met de taalhandicap dyslexie. Het lezen verliep moeizaam en kleine testen bevestigden mijn vermoeden. Op aanraden van de ouders van een klasgenoot van Nikita, die in november 2013 een lezing over dyslexie bezochten van het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk en goede ervaring hadden met de behandelingen, besloot ik begin 2014 tot het maken van een afspraak. Dit ondanks negatieve impulsen van leerkrachten van school, die Cogmed Werkgeheugen Training aanbevolen. Uitslagen van testen op school lieten zien dat er sprake was concentratieproblemen in relatie tot ADD. Nikita had toen de leeftijd van 9 jaar.

Het uitgebreide intakegesprek met heer R.A. van der Kuil was verhelderend. De uitleg bij diverse onderzoeken en opdrachtjes begrepen wij enorm goed. Ook diagnosticeerde de heer R.A. van der Kuil, dat de linker hersenhelft minder goed ontwikkeld was en één oog een afwijkende stand had.

Het oefenprogramma startte met een behandeling in het medisch instrument de GyroStim, gevolgd door trainingsprogramma thuis. Als dagelijkse oefening las ik samen met Nikita in boekjes en liet haar de rekentafels opsommen. Al na twee behandelingen in de GyroStim waren positieve resultaten in haar doen merk- en zichtbaar. Ook was Nikita niet meer zo gefrustreerd en snel boos.

Al na vijf behandelingen deed de heer R.A. van der Kuil therapie en training met Nikita, dat in een later stadium van het behandeltraject gebruikelijk is. Nu, tien behandelingen verder, heeft Nikita in korte tijd prachtig resultaat behaald. Haar concentratievermogen is sterk verbeterd en ook in haar algemene ontwikkeling is zij enorm gegroeid. Rustig aandacht geven aan taken gaat haar goed af en in haar gedrag is Nikita ook een stuk rustiger geworden. De heer R.A. van der Kuil vertelde zelfs dat haar hersenactiviteit met zestien procent is gestegen. Nooit kende Nikita een terugval, hoewel dit volgens de heer R.A. van der Kuil wel tot de mogelijkheden kon behoren.

Op school maakt Nikita grote sprongen en haalt cijfers van ruim voldoende terwijl die onvoldoende waren. Stilaan blijf ik het behandeltraject afbouwend voortzetten. Ik ben erg blij deze stap te hebben genomen, ongeacht een niet ondersteunende rol van de school. Als je eigen opgedane ervaringen met het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil deelt met anderen, zijn die van mening dat je een sprookje vertelt, totdat je het zelf ervaart. De heer R.A. van der Kuil en zijn team zijn betoverend. Ontzettend veel dank voor alles wat jullie tot op heden voor Nikita hebben gedaan.

Door Daniëlle van der S., moeder van Nikita.

Natasja uit Drenthe, leeftijd 20 jaar.   

Mijn 20-jarige dochter Natasja worstelde sinds haar jeugd met concentratieproblemen, de gedragsstoornis ADHD en vertoonde daarbij in haar levensontwikkeling enkele symptomen van de aandoening ODD. Met regelmaat was Natasja wat opstandig en driftig, soms ook ongehoorzaam en moeilijk in sociale omgang. Bovendien had Natasja vaak last van vage pijnklachtjes, pijn in heup- en kniegewrichten, drukte en impulsiviteit in het hoofd en een opgeblazen buikgevoel. Vanaf haar 14-jarige leeftijd slikte mijn dochter een keer per dag het lang werkend 24-uurs medicijn Concerta.

Kennissen vanuit de Randstad tipten ons over het bestaan van een bijzonder medisch instrument, de GyroStim, bij het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk. De resultaten van de behandelingen, die zij ervoeren door de GyroStim, waren verbluffend. Dit besloot ons tot het maken van een eerste afspraak. Na de zeer goede intake en het uitgevoerde bloedonderzoek bracht een eerste behandeling niet direct een verbetering. Wel ontdekte de heer R.A. van der Kuil een linker hersenhelft die sterker was ontwikkeld dan de rechter hersenhelft en dat de asymmetrische hersenhelften niet goed met elkaar samenwerkten. Ook brachten uitslagen van de bloedtest aan het licht, dat er sprake was van intolerantie van bepaalde voedingsstoffen, waaronder allergenen en gluten en was er binnen het lijf een overconcentratie aan gifstoffen. Stilaan en na enige medische behandelingen in de GyroStim werd een vooruitgang bemerkt en wierp het behandelproces zijn vruchten af. Natasja ging zich beter voelen. Tijdens de roterende bewegingen van de GyroStim deed Natasja specifieke computeropdrachtjes om de coördinatie van de beide hersenhelften te trainen. Een van de oefeningen was het beschieten van een projectiel met laserpen. Mijn dochter gaat goed met de behandelingen, die een enorme impact in het hoofd teweeg brengen en erg vermoeiend zijn, om. Na de behandeling beleeft Natasja vaak een mindere dag, maar al heel vlot komt die stijgende lijn van herstel terug.

Zes maanden verder en door vijf behandelingen met de GyroStim zijn wij SUPER tevreden. Natasja slikt geen Concerta meer, de gewrichtsklachten aan heup en knie zijn geminimaliseerd en de vage pijnklachtjes behoren tot het verleden. Ik heb een heel ander kind gekregen. Natasja is vrolijk, spontaan en opgeruimd, zit lekkerder in haar vel, heeft een verbeterde eetlust, voelt zich niet meer depressief en bovenal is er rust in haar hoofd. Ook is Natasja rustiger geworden in doen en denkt eerst na alvorens ze doet. Bewonderenswaardig hoe het team van praktijk Van der Kuil met zijn patiënten omgaat. In de praktijk heerst een gemoedelijke en ongehaaste sfeer en er is daadwerkelijk persoonlijke aandacht. Bovendien is de heer R.A. van der Kuil eerlijk, direct en geeft zeer heldere en keurige uitleg. Ook het dagelijks telefonisch spreekuur tussen 07.30 en 08.00 uur stel ik enorm op prijs en ervaar dat als zeer prettig. Soms reist Natasja voor een medische behandeling alleen naar Noordwijk en dan biedt een telefonisch overleg, daags na de behandeling, uitkomst. In afbouwde fases met tussenpozen van anderhalf tot twee, vier maanden en afhankelijk van verdere herstelvorderingen, worden de behandelingen nog even voortgezet. Deze investering is zeer heftig maar je krijgt beslist waar voor je geld. Van ons krijgt het team van het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil een pluim. Wij zijn echt heel blij. 


C., moeder van Natasja

K. van der R., Barendrecht  -  Zuurstoftekort bij geboorte.

Bij Kevin, onze nu 13-jarige zoon, was er bij zijn geboorte sprake van een zuurstoftekort. Dit uitte zich vrijwel niet in zijn ontwikkeling gedurende zijn eerste levensjaren.

Op zijn 4-jarige leeftijd raakte Kevin wat gevoelig voor invloeden van buitenaf en vanaf groep 3 in de onderbouw liep Kevin op school tegen veel dingen aan op sociaal en emotioneel gebied. Concentratie was moeilijk. Kevin was angstig voor nieuwe dingen, vooral uit de onwetendheid ervan. In grote gezelschappen kon er ook zomaar een boze bui ontstaan. Voordien was hiervan geen sprake en thuis ervoeren wij die problemen met Kevin niet. Bij ons in huis is er structuur in de dagindeling en duidelijkheid. Ook is Kevin een jongen die slecht tegen onrechtvaardigheid kan en gebaat is bij regelmaat en vast ritme.

Vanaf groep 6 diagnosticeerden artsen en psycholoog bij Kevin een vorm van autisme. Onze zoon werd buiten school geplaatst en ondergebracht in het project ‘Blijven op School’. Tijdens dit project en met psychologische hulp kregen we het dagelijks levensritme, en bovenal rust, bij Kevin weer aardig goed in het gareel. Kevin mocht terug naar de basisschool.In het voortgezet onderwijs op gepast niveau zit Kevin in een kleine klas en de resultaten zijn goed.

Toch wilden wij onze zoon nog iets extra’s meegeven in zijn algemene ontwikkeling. Ons inziens kon Kevin vooruitgang maken. Wij bespraken zijn ‘handicap’ met specialist Van der Kuil van het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation van der Kuil te Noordwijk, die wij kenden uit eigen en zeer positieve ervaring.  Van der Kuil sprak van een neurologische achterstand van de hersencellen, mogelijk veroorzaakt door het zuurstoftekort bij de geboorte en stelde een behandeltraject met de GyroStim voor. Heel verwonderlijk, maar stilaan na 5 behandelingen met de GyroStim zagen wij verbeteringen optreden in zijn ontwikkeling en gedrag.

Kevin heeft zich zelf nu goed in de hand en kan controle houden over zijn functioneren. Zijn concentratie, evenzeer gelijktijdig op meerdere activiteiten, is sterk verbeterd en op school behaalt onze zoon goede cijfers. Bovendien is zijn angst aanzienlijk verminderd. Kevin is nu nieuwsgierig en wil nieuwe dingen ondergaan. Wij vinden het best ‘bizar’ dat medische behandelingen met de GyroStim tot dit resultaat kunnen leiden. Wij, maar vooral ook Kevin, zijn uitermate blij en dankbaar dat het team van Van der Kuil ons deze hulp kan geven. De GyroStim helpt echt.

J. en M. van der R. uit Barendrecht, ouders van Kevin.

 

GyroStim - ervaringen van de 4-jarige R. 

Ons eerste kindje, onze nu 4-jarige zoon Robin, huilde gedurende de eerste 4 maanden na zijn geboorte dag en nacht en sliep nauwelijks. Onze baby vroeg zeer veel aandacht en intensieve zorg.

Toen Robin 2 jaar was, mocht hij naar de peuterspeelzaal en ging het heel langzaam iets beter. Hij kon zichzelf wat vermaken. Inmiddels was ons tweede kindje op komst en betrokken wij Robin bij de ontwikkelingen en veranderingen in ons gezin. Onze zoon wilde hier niets van weten en was helemaal niet blij met zijn broertje Jesse.

Op 4-jarige leeftijd, januari 2014, maakte Robin de overgang van peuterspeelzaal naar groep nul in de onderbouw van het onderwijs voor vier ochtenden per week. Wij hoopten dat Robin leerde omgaan met andere kinderen van zijn leeftijd en dat zijn gedrag naar ons toe zou verbeteren. Nauwelijks gaven de schoolochtenden in onze optiek resultaat en was vooruitgang door ons bij de gedragsontwikkeling van Robin nauwelijks merkbaar. Achteraf hoorden wij van de begeleiders op school dat het helemaal niet goed ging en er met Robin niets te beginnen was. Zelf dachten wij dat Robin een gedragsstoornis had, maar artsen op het consultatiebureau wuifden onze vermoedens van tafel. Wij voelden ons zeker niet serieus genomen en waren ervan overtuigd dat er ‘iets’ moest gebeuren.

Een collega, die met zijn huilbaby en gedragsproblemen veel baat had gehad met deskundige behandelingen het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation van der Kuil te Noordwijk, tipte ons. Zijn ervaringen met het instrument de GyroStim waren zeer positief. ‘Baadt het niet dan schaadt het niet’ was onze gedachte. Tijdens de intake diagnosticeerde Van der Kuil een achterstand in de ontwikkeling van de hersenen, mogelijkerwijs door de zeer zware bevalling en uiteindelijk een spoedkeizersnede bij zijn geboorte. Specialist Van der Kuil stelde een behandeltraject voor van vier tot vijf wekelijkse behandelingen met de GyroStim. ‘De roterende bewegingen prikkelen de hersenzenuwcellen met achterstand, zodat bij die cellen activiteit ontstaat’, werd ons duidelijk en heel begrijpelijk uitgelegd.

Na de 5e behandeling constateerden wij zichtbare vooruitgang bij Robin.De negatieve aandacht die hij trok, keurden wij af, waarbij wij de beleving ervoeren, dat onze communicatie nu eindelijk tot hem doordrong: Robin luisterde. De behandeling daaropvolgend, vier weken later, gaf echt resultaat.

Robin snapt nu wat wij vertellen en speelt leuk met zijn broertje. Ook op school en zijn gymclub gaat het aanzienlijk beter. Zelfs een kleine terugslag in die tussenliggende periode herstelde Robin zelf. De GyroStim helpt echt en Robin vindt het HEEL ERG leuk om in de stoel te zitten. Na een tussenliggende periode van 4 weken volgde de 6e behandeling. Voorafgaand aan de behandeling constateerde Van der Kuil minder hersenactiviteit, maar daags later bemerkten wij duidelijk verbetering in de omgang met en het gedrag van Robin. Wij hebben besloten om het behandeltraject nog eens per vijf weken voort te zetten. De afstand van 125 kilometer visa versa belemmert ons geenszins en is het ons meer dan waard. Onze grootse dank gaat uit naar de heer R.A. van der Kuil en zijn team. 

A. en L. van R., uit Veen, gemeente Aalburg in de provincie Noord-Brabant.

 

Ervaring met de GyroStim.

De nu elfjarige Willi maakte een bijzondere levensontwikkeling door. Op een zeer jonge leeftijd bleek, dat dit ontwikkelingspatroon niet klopte en afweek van de standaard protocollen. Al snel viel op dat er weinig oogcontact was, zij in een eigen wereldje leefde en in zichzelf praatte. Dingen en kennis, die zij op kleuterniveau moest beheersen lukte niet en voor de dingen, die ze op haar leeftijd al wel goed beheerste, was Willi in feite te jong. Op haar leeftijd van 5 jaar en 11 maanden is de diagnose autismespectrum stoornis (ASS) gesteld. ASS is een diepdoordringende overheersende stoornis, die invloed heeft op alle domeinen van het leven. Symptomen zijn moeilijkheden bij het verwerken van cognitieve, taalkundige, motorische en sociale vaardigheden.


Wij consulteerden met Willi het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation Van der Kuil te Noordwijk. De heer R.A. van der Kuil wist na slechts een onderzoek - voor ons bewonderingwaardig - haar levensstoornis te beoordelen en voorzag ons van tips en advies voor een optimale omgang met Willi. (Bij reguliere hulpverlening is observatie van vele uren nodig en invulling van velerlei formulieren vereist). 
De eerste behandeling met instrument de GyroStim was in september 2013 en bracht bij Willi geen verandering. Na de derde behandeling, januari 2014, zien wij positieve ontwikkelingen. Willi praat minder in haarzelf en is er veel betere concentratie en leervermogen. Ook begint Willi meer te vertellen, maakt meer oogcontact, kan dingen zelf beter regelen. Willi kan nu ook op een positievere manier omgaan met negatieve emoties, zoals boosheid en acceptatie van eigen fouten.  
Ondertussen, Willi was 8 jaar en 11 maanden, stelde in november 2011 het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht de diagnose ‘te vroege puberteit’ en diende haar intramusculair het hormoon Decapeptyl-CR (DCR) toe. DCR onderdrukt en remt de puberteitontwikkeling af, maar stopt de puberteit niet. Een MRI scan van de hersenen vertoonde geen afwijkingen. In november 2013 ontving Willi haar laatste injectie.
In hoeverre Willi’s verbeterde omgang met haar negatieve emoties in relatie staat tot het stoppen van de toediening van het hormoon DCR vinden wij moeilijk te beoordelen. Wel zijn wij ons ervan bewust, dat een vroege puberteit en ook het gebruik van hormonen van invloed kunnen zijn op iemands functioneren. 


Op 8 april jongstleden vertelde de schooljuf van Willi, dat er sinds november 2013 goede vooruitgang is. Op de achtergelopen lesstof maakte zij een inhaalslag. Als ouders zijn wij hiermee zeer content, al is het juiste lesniveau nog niet bereikt. In de toekomst is met deze groei wellicht nog meer haalbaar.
Willi is een vrolijk kind, waarvan je, begrip hebbend voor en rekening houdend met haar beperkingen, heerlijk van kunt genieten. 
De progressie die Willi nu doormaakt doet ons deugd en met het volste vertrouwen in de heer R.A. van der Kuil, zullen wij het behandeltraject bij het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation van der Kuil voort te zetten. De GyroStim is een betrouwbaar en veilig instrument en verricht ‘wonderen’. 
  
F. en R. van der L. uit Leerbroek


Een compleet andere dochter dankzij de Gyrostim

In oktober 2011 werden wij verblijd met de geboorte van een lieve kleine meid.  De periode vanaf haar geboorte tot september 2013 verliep moeizaam met veel ‘getob’. Als baby zijnde huilde zij ontzettend veel en sliep weinig. Het aantal klachten nam toe op het moment dat zij kon lopen. Ze vertoonde vaak vreemd gedrag en werd voor ons onbereikbaar. Uit het niets maakte zij onverklaarbare valpartijen, speelde niet, was buitengewoon angstig en had paniekaanvallen. Bovendien was zij erg hangerig en wilde niet meer slapen.

Als ouders waren wij ten einde raad. Niemand in onze nabije omgeving herkende dit gedrag en was met deze klachten bekend. De heer R.A. van der Kuil van het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation van der Kuil te Noordwijk stelde een behandeling met het instrument de GyroStim voor. Mogelijkerwijs konden de klachten verminderen. Mijn ervaringen met Van der Kuil, naar aanleiding van een behandeltraject voor mijzelf, zijn ronduit positief en de reistijd van vijf kwartier belemmerde ons geenszins.

Zo’n kleine meid alleen in de GyroStim gaf ons in eerste instantie een onprettig gevoel vanwege haar angstige gedrag, maar de sociale, rustgevende omgang van collega Tineke en de apparatuur wekte haar interesse. Na twee behandelingen constateerden wij bij onze dochter kleine verbeteringen en zagen zeker al resultaat. Angst was zienderogen minder en slapen ging beter. Twee vervolgbehandelingen gaven ons een compleet andere dochter:  een vrolijke nieuwsgierige meid, die speelt, geen angst meer heeft, heerlijk slaapt en niet meer spontaan valt.

Nu, anno maart 2014, is er nog steeds blijvend resultaat. 

Onze onvergetelijke dank gaat uit naar de heer R.A. van der Kuil en Tineke, op wie onze dochter zeer gesteld was.

Familie V. uit Wijk en Aalburg

 

Ervaring met de GyroStim door Job en Bas:

Onze twee zonen Job en Bas kampen beiden met het taalprobleem dyslexie. Bovendien heeft onze jongste zoon concentratieproblemen. Naar aanleiding van positieve verhalen en reacties over het Functional Neurology Center van der Kuil te Noordwijk besloten wij om deze fantastische praktijk met onze jongste zoon te bezoeken. Het intakegesprek wees uit, dat de problemen van motorische aard waren, maar zeker met positief resultaat behandeld konden worden. De eerste behandeling met het medisch instrument de GyroStim was verbluffend en werkte verrassend positief. Na vijf behandelingen met deze ‘stoel’ is het behandeltraject voor onze jongste zoon voltooid. Het gaat voortvarend goed met hem. Zijn concentratievermogen is sterk verbeterd en in zijn doen en laten uit onze jongste zich aanmerkelijk scherper.
Na de opgedane positieve ervaringen door zijn broertje had ook onze oudste zoon belangstelling voor dit medisch behandeltraject. De vooruitgang bij hem is zeer groot en op de middelbare school in het voorgezet onderwijs gaat het goed. Hij is alert en scherp en voelt zich veel sterker, nadat hij voorheen erg onzeker was.

Wij zijn zeer blij, dat wij met onze beide zonen dit behandeltraject zijn gestart. Voor hen was het één groot feest in de ‘stoel’ en de verschillende laserlampjes maakten het extra interessant. Wij hebben al enkele mensen attent gemaakt op deze behandelwijze, die wij iedereen kunnen aanraden.

Ouders van Job en Bas E.


Ervaring met de GyroStim door Familie A. uit ‘s-Hertogenbosch:

Voor onze zonen Tim en Joris verliep het lezen en schrijven moeizaam. Beiden hadden, ons inziens, te maken met de taalhandicap dyslexie. Ons eerste bezoek  aan het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation van der Kuil te Noordwijk bleek duidelijk niet voor niets en bevestigde onze vermoedens. Het uitgebreide intakegesprek met heer R.A. van der Kuil was verhelderend. De uitleg bij diverse onderzoeken en opdrachtjes begrepen wij enorm goed: “Wij hadden het gevoel in goede handen te zijn! Eindelijk iemand, die ons begrijpt en NIET zegt ‘tja, dyslexie…dat wordt lastig…veel oefenen dan maar…”

Het oefenprogramma startte met een behandeling in het medisch instrument de GyroStim, gevolgd door training thuis met dagelijkse oogoefeningen. Resultaten waren direct zichtbaar. Onderdeel van de behandelingen was de

Caps Analyse, die de samenwerking meet tussen de linker- en rechter hersenhelft. Keer op keer was er bij Tim en Joris vooruitgang en verbetering.

Tijdens de intake kwam voedselallergie, dat van invloed kan zijn op leerprocessen en concentratievermogen, ter sprake. Ons is bekend, dat onze jongste zoon een koemelkallergie heeft. Op advies namen onze beide zonen ter plaatse deel aan een bloedonderzoek op allergieën. De uitslag was verrassend. Zowel Tim als Joris hebben beiden niet alleen een koemelk- , maar ook een glutenallergie. Heel consequent  zijn wij vanaf dag 1 gestart met een andere voedingsmiddelen. Onze zonen waren binnen een week compleet veranderd.

Door allergieën komen toxische stoffen vrij, die in de bloedbaan terechtkomen en het hersenvlies van de hersenen aantasten. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed groeien en zich onvoldoende ontwikkelen.

De vier behandelingen met de GyroStim, de oogoefeningen, de Caps Analyse en aanpassing van het voedingspatroon resulteerden binnen een jaar in een verbluffende vooruitgang en ontwikkelingsgroei van onze zonen. Tim en Joris zitten lekker in hun vel, kunnen nu ook rust en zelfverzekerdheid uitstralen en zich concentreren. Op school werkte onze jongste zoon het afgelopen half jaar een leesachterstand weg van elf maanden.

Naast dyslexie heeft onze oudste zoon ADHD. Met beperkte medicatie blijft hij tijdens de lesuren op school goed geconcentreerd. Zijn zelfvertrouwen groeit en naar verwachting is hij binnenkort medicijnvrij. Op advies volgt hij sinds september 2013 de brugklas VMBO – HAVO. Doorstroming naar brugklas HAVO-VWO is volgens zijn mentor met zijn intelligentie mogelijk. Wij zijn super trotse ouders. Eindelijk deden wij iets voor onze jongens dat leidde tot resultaat.

Als ik onze jongens rapportcijfers mag geven… Dag 1 van de intake is een twee waard. Nu, maart 2014, geef ik Tim en Joris een volle voldoende, een achtenhalf. Met jullie hulp en geduld hebben Tim en Joris dit bereikt.

Ontzettend bedankt voor alles wat jullie voor ons deden.

Met vriendelijke groeten uit ’s Hertogenbosch,

 

Wonderbaarlijke ervaring met GyroStim door baby:

Op 12 augustus 2013 werden wij verblijd met de geboorte van onze gezonde zoon, Barend Pieter. De kraamweek kende weinig problemen maar na deze week nam het huilen steeds meer toe.

Barend Pieter kreeg enorm veel last van ‘verborgen’ Reflux. De maaginhoud stroomde terug in zijn slokdarm en onze zoon spuugde dit niet uit. Hoogstwaarschijnlijk omdat de sluitspier tussen de slokdarm en de maag onvoldoende was ontwikkeld. Liggen was niet mogelijk en slapen deed Barend Pieter rechtop bij zijn mama. Dit leefpatroon was dag en nacht voor moeder en kind niet vol te houden, zodat wij onze huisarts, die maagzuurremmers voorschreef,  consulteerden. De nieuwe week bracht weinig tot geen verbetering. 

De volgende stap was een afspraak bij een osteopaat. Na 2 consulten trad nog geen verbetering op en in ons gezin ontstond een prikkelbare sfeer. Onze andere kinderen vertelden al enkele malen dat hun broertje niet erg lief was omdat de baby alleen maar huilde. Mama vond dit heel erg en ging ‘googlen’ op de computer. Aan eenieder werd het verhaal verteld en een kennis sprak: “Jullie MOETEN naar het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation te Noordwijk. Die kan Barend Pieter echt hulp bieden.” De reistijd vanaf onze woonplaats Tollebeek bedroeg 1,5 uur. Dit was voor ons totaal onbelangrijk, al was de reistijd 3 uur. Prioriteit was hulp.

Onze zoon kreeg, liggend in zijn maxi cosi, een behandeling met het instrument de GyroStim. Na 4 behandelingen aan het evenwichtsorgaan door R.A. van der Kuil gebeurde wat niemand verwachtte. Het huilen werd minder en minder en….. is uiteindelijk gestopt. Onze zoon Barend Pieter is nu een lieve tevreden baby en wij kunnen, als gezin, nu ook eindelijk genieten.

Namens ons gezin heel veel dank ! 

Familie den H. uit Tollebeek

 

Kind 7 jr. (o.a. concentratieproblemen). 

Vlak voor de zomervakantie van het jaar 2013 ontvingen wij, ouders van onze 7-jarige zoon Cas, van de leerkrachten van de school het bericht dat Cas problemen heeft met vooral rekenen en lezen. Ook is zijn concentratie tijdens de les niet optimaal.

Onlangs kwamen wij in gesrpek met een kennis, die een zoontje heeft met dezelfde problematiek en onder behandeling staat bij de heer R.A. van der Kuil van het Functional Neurology Center Vestibular Rehabilitation te Noordwijk. De kennis vertelde ons over het instrument de GyroStim, die bij de behandelingen werd toegepast. In eerste instantie dachten wij: "Wat een hocus pocus". Toch besloten wij tot het maken van een afspraak en waren zeer vlot daarna al razend enthousiast.

Nu, 5 maanden later, gaat het met onze zoon stukken beter. Cas zit thans in groep 5 en gaat weer met plezier naar school. Met zijn klasgenoten kan Cas het goed vinden en is in voor een grapje. Ook voelt hij nu veel beter aan of het moment hiertoe wel of niet geschikt is. Zijn werkhouding is sterk verbeterd en kan hij zich  contcentreren op al zijn taken. Cas heeft veel lol in lezen, kan nu ook helemaal opgaan in het verhaal. Rekenen vindt hij nog lastig, maar geeft zeker niet op.

Wij zijn blij met de GyroStim. Dit wonderbaarlijk instrument heeft Cas echt geholpen!! 

Familie K. uit Lisserbroek

 

Hartritmestoornis / duizeligheid.

Ik was lange tijd niet lekker geen zin en was te moe om ergens aan te beginnen. Ik had last van hartritme storing en van duizeligheid. 

Medicijnen hadden geen gewenst resultaat ik bleef maar moe.

Ik was onder behandeling voor mijn rug en evenwicht. De heer van der Kuil vertelde dat binnen korte tijd de Gyrostim (Balalnce Training System) geplaatst zou worden en zei: ik denk dat ik wat voor je kan betekenen. En beloofde een behandeling in de Gyrostim.

Na 2 keer te zijn behandeld in de Gyrostim voel ik me veel beter en kan ik weer fietsen - wandelen en heb ik weer zin mijn klusjes te doen en kan ook weer rrustig op een trap staan als ik er zo niet bij kan.

Ik dank heer R. van der Kuil dat ik me nu weer goed voel en kan doen waar ik zin in heb.

C.R. uit Lisse

 

Cerebrale Parese (Zuurstoftekort tijdens de geboorte).

De GyroStim Ik, Marga, las in het weekblad, dat er een openavond was van de Gyrostim, mijn belangstelling was gewekt. Ik heb Cerebrale Parese (CP), mijn leeftijd is bijna 49 jaar. Mijn functioneren ging achteruit. Dit, de GyroStim, was dus een mooie gelegenheid om te gaan die avond. Met veel belangstelling en veel antwoorden op vragen, zat ik daar en kreeg ik er een goed gevoel over. Dit is het! Dit is De Kans die ik grijpen moet, ging er door me heen, nog die zelfde avond heb ik een afspraak gemaakt. Wel was het zo, dat ik het filmpje op Youtube, erg eng vond, Er stond een link in het artikel, zelfs aan mijn eigen tafel spande mijn spieren zich bij het zien van de beelden, ook dat was een reden om te gaan kijken, hoe reageren mijn spieren als ik hem echt zie draaien?? Naar gelang de tijd dat ik daar zat, tijdens de demonstratie, de GyroStim draaide regelmatig, ontspande mijn spieren en werd het minder eng. Dat was een mooi signaal van mijn spieren! Na de intake, die heel veel bewustwording bracht, ben ik de week later in de GyroStim gaan zitten.

De 1e keer in de GyroStim: Eventjes was het toch eng, maar toen mijn spieren wisten wat er ging gebeuren, ontspande ze zich, zo van, we vinden het wel best. hihi. Ik werd daar toch wel erg blij van. Ik was op de goede plaats daar. Na een aantal protocollen werd ik weer uit de GyroStim gehesen, wat een luxe, in de wachtkamer moest ik wel even bijkomen van al de belevenissen en de toch wel inspanningen van mijn lichaam. Thuis gekomen, naar bed gegaan en geslapen, zoals het advies was. Na twee uurtjes opgestaan en toen lopen, dat ging in huis ietsje beter, maar erg onwennig, mijn lichaam vond het eng die verandering. Later op de dag toch nog eventjes voorzichtig een eindje gaan fietsen. Daar bij mijn fiets was de eerste echte openbaring van een verandering in mijn systeem. Ik kreeg zonder me te moeten forceren mijn linker voet in/op de trappers, ik heb trappers met een kapje, om te voorkomen dat mijn moeten er af schieten. Dat is na drie weken, nu nog zo. Erg fijn. Het los lopen in huis ging wel wat los, maar moeizaam, wel kreeg ik ontspanning tijdens het lopen in mijn schouders, dat kende ik niet, ook een vreemde gewaarwording. Ook daar dankbaar voor en ook dat bestaat nog steeds.

De 2e keer in de GyroStim: De protocollen zijn wat aangescherpt en weer doorloop ik die volgens mijn eigen spieren, zeer prettig, ondanks de moeilijkere protocollen. Ook rusten in de wachtkamer. En slapen thuis. Toen ontstond na het opstaan een nieuwe gewaarwording, mijn jojo, kan ik nu wel of niet los lopen, mijn lichaa