Nieuws

Geen woorden voor emoties

Geen woorden voor emoties

27/06/2014

Alexithymie is het onvermogen om gevoelens te verwoorden. Dit komt bij ruim 10% van de bevolking voor. Neurowetenschappers van het UMC Groningen deden er onderzoek naar en zagen een verminderde activiteit in bepaalde hersengebieden. 

Alexithymie is een vrij onbekend begrip voor iets dat best veel voorkomt. 

Binnnen het hersenonderzoek is het bovendien een bekende risicofactor voor bepaalde psychiatrische problemen, waaronder schizofrenie, vertelt hoogleraar Neurowetenschappen professor Andere Alexman.

Volgens Aleman hebben mensen met Alexithymie vaker psychische problemen. Ook zien we dat deze zogenaamde binnenvetters eerder lichamelijke klachten als hart- en vaataandoeningen ontwikkelen. Ze voelen minder en praten bovendien minder over wat ze voelen, waardoor ze een verhoogde stressopbouw hebben. Er is lang gedacht dat deze mensen moeite hebben met emoties benoemen; met andere woorden, dat het een onvermogen is om goed te praten. Dat ligt anders: het gaat al mis bij het binnenkomen van de prikkels.

Op mri scans werd gezien dat bij mensen die hun gevoelens niet kunnen verwoorden, minder activiteit optreedt in de hersengebieden die zijn betrokken bij de verwerking van emotionele informatie wanneer  prikkels in de vorm van heftige beelden worden aangeboden. Het is sociaal gezien een onhandige eigenschap. Tegelijkertijd laat deze groep zich minder van de wijs brengen, wat binnen bepaalde beroepsgroepen zoals artsen of brandweer een voordeel kan zijn.

Volgens Aleman zou je mensen met deze persoonlijkheidstrek kunnen trainen in emoties herkennen. Hoewel problemen vaak pas op latere leeftijd zullen optreden, is nu ook een verband aangetoond met alexithymie bij kinderen die laat hebben leren praten. Het is de moeite waard om hier verder onderzoek naar te doen.

Alexithymie

Verminderde activatie van hersengebieden bij mensen met alexithymie tijdens het kijken naar negatieve afbeeldingen.

1. Verminderede activatie in de amygdala (detectie van emotionele prikkels)

2. Verminderde activatie in de visuele schors (waarneming van beelden).

 

 

 

« Terug naar overzicht