Gyrostim

Balance Training System (BTS) is een volledige geautomatiseerde, computergestuurde stoel die om meerdere assen draait. Hij is ontwikkeld om artsen en onderzoekers te helpen nauwkeurige, krachtige en gecontroleerde bewegingsprofielen aan te bieden aan allerlei mensen, variërend van kleine kinderen tot ouderen, van topsporters tot mensen met een ernstige handicap.

Het vestibulaire systeem (evenwichtsorgaan) is grotendeels verantwoordelijk voor het waarnemen van beweging en onze positie in verhouding tot de zwaartekracht. Onze hersenen verwerken en integreren deze signalen om evenwicht en coördinatie, reflexen, fijn- en grove motorische controle en houding te regelen. Een goed functionerend vestibulair systeem is niet alleen van wezenlijk belang voor het uitvoeren van normale dagelijkse bezigheden, maar draagt bovendien bij aan onze cognitieve en neurologische functies in de interactie met de wereld om ons heen.

Tientallen jaren onderzoek en klinische proeven tonen aan dat stimulatie van het vestibulaire systeem, een van de belangrijkste sensorische systemen in ons lichaam, belangrijke voordelen heeft.

Recente studies duiden erop dat gecontroleerde en gerichte stimulatie van het vestibulair systeem een enorm potentieel heeft voor de behandeling van aandoeningen zoals hersenschudding, traumatisch hersenletsel (TBI), autisme, evenwichtsstoornissen, ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, cerebrale parese, en andere neurologische en fysiologische aandoeningen.

Helaas hadden medisch onderzoekers en klinisch medici tot nu toe geen middelen om vestibulaire stimulatie effectief toe te dienen met een krachtige en nauwkeurig gecontroleerde intensiteit binnen een klinische omgeving. Bestaande behandelingsapparatuur, zoals schommels, tuimelaars, draaistoelen en andere low-tech bewegingsapparaten beschikt simpelweg niet over het vermogen en de geavanceerde bedieningsfuncties die medici nodig hebben om het potentieel van vestibulaire stimulatie te benutten.

Er moet een betere manier zijn

Er bestaat duidelijk behoefte aan het verbeteren van de technologie, zodat we onze kennis kunnen verbreden en nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen voor vestibulaire stimulatie---een nog vrijwel onaangesproken, maar veelbelovend terrein van de medische wetenschap.

Betere technologie zou onderzoekers en medici de kans kunnen bieden om nieuwe toepassingen voor vestibulaire stimulatie te onderzoeken en te ontdekken, om obstakels van bestaande methodes uit de weg te ruimen en de weg te effenen voor significant betere behandelingen en uitkomsten, om uiteindelijk de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven voor de mens te verbeteren.